28 November 2014.

Under hösten har vi besökt alla åttonde-klassare i kommunen och berättat om vårt projekt. De som var intresserade av att medverka i föreställningen “1721” fick anmäla sig och den här veckan har vi haft workshopdagar.
Tanken med ungdomarna i projektet är att de skall få sätta sin färg på historien i föreställningen.
Vi började morgonen med en samling i Hudiksvallskyrka. Kyrkan var en av de två byggnaderna som stod kvar efter att ryssarna bränt staden 1721. Lars Berglund, museipedagog, tog oss med i historien om hur Hudiksvall såg ut år 1721 och varför Ryssarna var här och brände och skövlade vår stad. Turen avslutades uppe i det som kallas “Rysstugan”, den andra byggnaden som klarade sig undan elden och plundringen. Var det så att det var kärleken mellan Ryssen Gregorov och Anna Strand som gjorde att stugan skonades? Frågorna är många. Svaren dessvärre få……
Efter lunch tog teaterpedagog Louise Turner över och lirkade in alla i lekens och improvisationens värld. I olika grupper fick de förutsättningar från det kommande manuset att jobba med. Det var otroligt intressant att se de olika innehållen scenerna fick. Alla var så enormt duktiga och det var en ynnest att få sitta vid sidan och inspireras. Många fina idéer föddes under eftermiddagen. Jag längtar redan tills vi tillsammans med ungdomarna gör en reading i januari och läser delar av manuset och tycker och tänker till om det hela.
Tack alla för fantastiska workshop-dagar!